Bemutatkozás‎ > ‎Tudástár‎ > ‎

Hogyan ejtsem, hogyan írjam?

Szanszkrit és tamil kifejezések a táncban

összeállította: Somogyi Eszter

Tanult táncok (angolos írásmódjuk) és rövid magyarázat


Ájar sérijar sabdam (Ayar Sheriyar Shabdam): Krisnáról szóló négyrészes darab 

Alarippu: kezdődarab 

Ánanda nadamidum kírtanam (Ananda/Anandha Nadamidum/Nadamidhum): Siva örömteli tánca

Andzsali (Anjali): kezdődarab 

Ángikam... slóka (Angikam... Shloka/Sloka): kezdő vers 

Árabi dzsatiszvaram (Arabi/Arabhi Jatisvaram/Jatiswaram): dzsatiszvaram Árabi rágában

Béhág tillána (Behag Tillana/Thillana): tillána Béhág rágában 

Bhúmándzsali [bhúma-andzsali] (Bhumanjali/Bhoomanjali): a Földistennő tisztelete 

Bilahari tillána (Bilahari Tillana/Thillana): tillána Bilahari rágában 

Déví kírtanam (Devi/Dewi Kirtanam/Kirthanam): Mínáksí istennő dicsérete 

Dzsagan-móhané kírtanam (Jaganmohane Kirtanam/Kirthanam): A világ elbűvölője; Krisna, azaz Visnu dicsérete

Gadzsánana jutam... [gadzsa-ánana] (Gajanana yautam): Kis/Füles-Ganésa, az Elefántarcúnak szóló tánc

Ganésa kautvam (Ganesha Kautvam/Kauthvam/Kauthwam/Kautuvam/Kauthuwam): Kuta-kite, Ganésához szóló költemény

Ganésa vandanam (Ganesha Vandanam/Vandhanam): Nagy-Ganésa, Ganésa dicsérete

Hindólam dzsatiszvaram (Hindolam/Hindholam Jatisvaram/Jatiswaram): dzsatiszvaram Hindólam rágában

Hindólam tillána (Hindolam/Hindholam Tillana/Thillana): tillána Hindólam rágában

Jen palli kondurajjá kírtanam (En/Yen Palli Kondurayya/Kondhurayya): Miért alszol? – Visnu tetteit elmesélő darab

Kaljáni dzsatiszvaram (Kalyani Jatisvaram/Jatiswaram): dzsatiszvaram Kaljáni rágában

Kamassz tillána (Kamas Tillana/Thillana): tillána Kamassz rágában

Kápi tillána (Kapi Tillana/Thillana): tillána Kápi rágában

Kóláttam [kól-áttam] (Kolattam/Kolattham): botokkal táncolt néptánc (kól 'bot', áttam 'tánc')

Kummi: tamil népi versforma, illetve az ilyen versformában írt dal (néptánc)

Laksmí bhágjadá (Lakshmi Bhagyada): a szerencsehozó Laksmí

Mallari: kezdődarab

Muruga padam [Padari varugudu] (Muruga/Murugan/Muruhan Padam/Padham): Murugához szóló dal

Muruga sabdam (Muruga/Murugan/Muruhan Shabdam): Murugáról szóló többrészes darab

Natanam adinár kírtanam (Natanam/Nathanam Adinar Kirtanam/Kirthanam): Sivához, a tánc urához szóló dicséret

Natésa kautvam (Natesha
Kautvam/Kauthvam/Kauthwam/Kautuvam/Kauthuwam): Sivához, a tánc urához szóló költemény

Nátjándzsali [nátja-andzsali] (Natyanjali): táncáldozat, öt istenhez öt ritmusban

Nattai puspándzsali [puspa-andzsali] (Nattai Pushpanjali): virágáldozat Nattai rágában

Nava-rasza kírtanam (Navarasa Kirtanam/Kirthanam): a 9 raszát, érzelmet Siva történetein át bemutató darab

Ní uréi páj kírtanam (Ni Urei Pay): Azt ígérted... – a Rámájana eposz három epizódja

Padma-nábha tillána (Padmanabha/Padumanabhba/Padhumanabha Tillana/Thillana): Visnuhoz szóló tillána

Pancsa-múrtj-andzsali [pancsa-múrtí-andzsali] (Panchamurtyanjali/Panchamoorthyanjali): az öt szobor: Ganésa, Muruga, Déví, Siva és Ardha-nárí (félig Siva, félig Déví) tisztelete

Parasu tillána (Parashu Tillana/Thillana): tillána Parasu rágában

Puspándzsali [puspa-andzsali] (Pushpanjali): virágáldozat

Rága-mallika dzsatiszvaram (Ragamallika Jatisvaram/Jatiswaram): dzsatiszvaram többféle rágában (rágák füzére)

Szaraszidzsáksulu sabdam [szaraszidzsa-aksulu] (Sarasijakshulu Shabdam): Krisnáról szóló négyrészes darab

Szaraszvatí-slóka (Sarasvati Sloka/Shloka): Szaraszvatíhoz szóló vers

Száriga kungu kírtanam (Sariga/Sarika kungu Kirtanam/Kirthanam): Krisna csínyjeit elbeszélő tánc

Szávéri dzsatiszvaram (Saveri Jatosvaram/Jatiswaram): dzsatiszvaram Szávéri rágában

Tódi varnam (Todi/Thodi Varnam): varnam Tódi rágában

Vaszanta dzsatiszvaram (Vasanta/Vasantha Jatisvaram/Jatiswaram): dzsatiszvaram Vaszanta rágában

Vinájaka puspándzsali (Vinayaka Pushpanjali): Ganésához szóló puspándzsali

Visnu kautvam (Vishnu
Kautvam/Kauthvam/Kauthwam/Kautuvam/Kauthuwam): Visnuhoz szóló költemény

Visnu padam [Érara...] (Vishnu Padam/Padham): Visnuhoz szóló dal
 

Táncműfajok (angolos írásmódjuk) és rövid magyarázat


alarippu: kezdődarab 'virágáldozat' (tiszta tánc)

andzsali (anjali): üdvözlés

dzsatiszvaram (jatisvaram/jatiswaram): 5-7 részből álló tiszta tánc

dzsávali (javali): a padam (dal) egyik altípusa (abhinaja)

kautvam
(kautvam/kauthvam/kauthwam/kautuvam/kauthuwam): valamely isten tiszteletére írt költemény (tiszta tánc és abhinaja)

kírtanam (kirtanam/kirthanam): valamely isten dicsőségét elmesélő tánc (tiszta tánc és abhinaja)

mallari: kezdődarab (tiszta tánc)

padam (padam/padham): valamely istenhez szóló dal (abhinaja)

puspándzsali [
puspa-andzsali] (pashpanjali): virággal történő üdvözlés

sabdam (shabdam): valamely istenről szóló, általában 4 részes darab (abhinaja és némi tiszta tánc)

slóka (sloka/shloka): vers, abhinajával bemutatva

tillána (tillana/thillana): többrészes tiszta tánc, a végén rövid abhinaja betéttel

varnam: valamely istent leíró sokrészes darab (tiszta tánc és abhinaja)
 

Egyéb kifejezések (angolos írásmódjuk)


tála (tala/thala/talam/thalam): ritmus, ütem, 7 féle lehet (druva tála, matja tála, rúpaka tála, dzshampa tála, triputa tála, ata tála, éka tála)

ádi tála (adi
tala/thala/talam/thalam): a legtöbb tánc üteme, leginkább a 4/4-re hasonlít

rága (raga/ragam): hangsor

szvara (svara/swara/swaram): hang, szolmizációs hang (szá, ri, gá, má, pá, dá, ni)

dzsati (jati): ütés, 5 féle lehet

tisra dzsati (tisra/tishra jati): hármas ütés, takita

csaturasra dzsati (chaturasra/chaturashra jati): négyes ütés, takadimi

kanda dzsati (kanda/khanda jati): ötös ütés, taka takita

misra dzsati (misra/mishra jati): hetes ütés, takita takadimi vagy takadimi takita

szankírna dzsati (sankirna/samkirna/sankeerna/samkeerna jati): kilences ütés, takadimi taka takita

abhinaja (abhinaya): színészi játék

atami: fejmozgás

adavu (adavu/adhavu): lépés

tattadavu [tattu-adavu] (tattadavu/thattadhavu): csak lábbal táncolt bevezető lépések

nattadavu [nattu-adavu] (nattadavu/nattadhavu): kézzel és lábbal táncolt bevezető lépések


Kézjelek nevei (haszták)


patáka: zászló

tri-patáka: hármas zászló

ardha-patáka: fél zászló

kartari-mukha: rák arca (= ollója)

majúra: páva

ardha-csandra: félhold

arála: hajlott

suka-tunda: papagáj csőre

musti: ököl

sikhara: csúcs

kapittha: egy fajta gyümölcs

katakámukha (kataka-ámukha): karkötő kinyitása

szúcsi: tű

csandra-kalá: holdsarló

padma-kósa: lótusz belseje

szarpa-sirsa: kígyó feje

mriga-sirsa: gazella feje

szinha-mukha: oroszlán arca

kángula: csengő

alapadma: kinyílt lótusz

csatura: ügyes vagy négy

bhramara: méh

hanszászja (hansza-ászja): vadlúd arca

hansza-paksa: vadlúd szárnya

sandansa: összepréselés, összezúzás

mukula: bimbó

támra-csúda: kakas

tri-súla: szigony

andzsali: üdvözlés

kapóta: galamb

karkata: rák

szvasztika: kereszt

katakávardhana (kataka-ávardhana): a kataka kézjel megnövelése

kartari-szvasztika: a kartari kézjel keresztbe téve

utszanga: ölelés

dólá, dólá-haszta: hinta

puspa-puta: virágkosárka

sakata: kocsi

sankha: kagyló, kagylókürt

csakra: hajítófegyver, vágóéllel ellátott diszkosz

samputa: fedeles kosárka, dobozka

pása: hurok

kílaka: ék, kötelék

matszja: hal

kúrma: teknős (Visnu egyik avatárája, megtestesülése)

varáha: vadkan (Visnu egyik megtestesülése)

garuda: Garuda, Visnu hátasa

nága-bandha: kígyók köteléke (Siva egyik "ékszere")

khatvá: ágy

bhérunda: madárféle

avahittha: elrejtés, elleplezés
 

Gyakran előforduló istenek


Siva, más néven: Natésa 'a táncosok ura', Nata-rádzsa 'a táncosok királya', Hara 'pusztító'

Déví 'istennő', más néven: Mínáksí 'hal alakú szemű', Párvatí 'a hegy leánya',
Umá, Ammá 'anya'

Muruga, más néven: Kártikéja 'a Krittikától, azaz a Fiastyúk csillagképtől származó', Szkanda, Kandaszámi

Ganésa 'ganák ura', más néven: Gana-pati 'ganák ura', Gadzsánana (gadzsa-ánana) 'elefántfejű', Vinájaka 'az akadályok elhárítója'

Nandi 'örömöt szerző': Siva hátasa, bika (vagy bikafejű ember)

Káma 'vágy': a Szerelemisten, más néven Ananga 'testetlen' és Madana 'őrjítő'

Jama: a Halálisten

Visnu, más néven: Dzsagan-móhané 'világot elbűvölő', Hari 'barna, sárga', l. még Ráma és Krisna

Krisna 'fekete': Visnu egyik megtestesülése

Ráma 'kedves, sötét színű': Visnu egyik megtestesülése

Móhiní 'elkábító': Visnu női alakban való megtestesülése

Szítá 'barázda': Ráma felesége

Hanumán: Ráma híve és követe, a Szélisten fia

Rávana 'ríkató': Ráma ellensége, elrabolja Szítát

Laksmí 'jó szerencse', más néven: Srí 'dicsőség'

Bhú-déví 'földistennő', más néven: Bhúmí-déví 'földistennő'

Garuda: Visnu hátasa, madárcsőrű emberként szokták ábrázolni

Ajappa: Siva és Móhiní fia

Brahmá, más néven: Vidhi 'teremtő'

Szaraszvatí 'nedves, egy folyó neve', más néven: Vács 'szó'
Comments