Bemutatkozás‎ > ‎Tudástár‎ > ‎

Gurur Brahmá


Dévanágarí betűkkel:

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुर्साक्षात्परब्रह्मा तास्मै श्रीगुरवे नमः ।।

Szanszkrit átírással:

gurur Brahmā, gurur Viṣṇur, gurur devo Maheśvaraḥ;

gurur sākṣāt-Parabrahmā — tasmai śrī-gurave namaḥ.


Magyaros átírással:

gurur Brahmá, gurur Visnur, gurur dévó Mahésvaraha;

gurur száksát-Parabrahmá — taszmai srí-guravé namaha.


Szavak jelentése:

guru+r: guru, mester, tanító, szülő + hímnemű alanyeset

Brahmá: Brahmá, a „teremtő” + hímnemű alanyeset

Visnu+r: Visnu, a „megtartó” + hímnemű alanyeset

dévó: déva ‘isten’ + hímnemű alanyeset

Mahésvara+ha: Siva, a „pusztító” másik neve, ‘nagy úr’ + hímnemű alanyeset

száksát: két szó összetétele – sza ‘együtt, -val/vel’ és aksa ‘szem’ + hímnemű -tól/től-eset (ablatívusz); ez az egész a nyelvtörténet folyamán összeolvadt, határozószóvá vált ‘szemtől-szemben, saját szemmel megtapasztalt’ jelentésben

Parabrahmá: két szó összetétele – para ‘legfőbb, végső’ és Brahmá; az összetétel jelentése ‘legfőbb isten’, arra az istenre céloz, akinek Brahmá, Visnu és Siva a kivetülése, három aspektusa + hímnemű alanyeset

ta+szmai: ‘annak’, az + -nak/nek-eset (datívusz)

srí: ‘dicső, minden jóval teljes, úr’

guravé: ‘tanítónak’ guru + -nak/nek-eset (datívusz)

namaha: ‘tisztelet, üdvözlet’


A vers szó szerinti jelentése:

A tanító [maga] Brahmá, a tanító [maga] Visnu, a tanító [maga] Siva isten;

a tanító [maga] a szemtől-szembe megtapasztalt legfőbb isten — annak a dicső tanítónak [legyen] tisztelet!


Magyarázatok:

Indiában igen erős az idősebbek tisztelete, nem csupán a kifejezetten öregeket, de bárki az embernél idősebbet is tisztelet illeti meg. Különösen tisztelni kell a szülőket és a tanítót, aki az indiai elképzelés szerint olyan az embernek, mint a saját szülei, vagy még annál is több. Ennek a kifejeződése ez a vers, melyben a tanítót nem is emberekkel, hanem istenekkel állítják egy sorba.

A guru szó elsődleges jelentése ‘súlyos, nagy’, ebből alakultak ki a további jelentések: ‘tekintélyes, szülő, tanító’ stb.

Comments