Szmarana

20 év hosszú idő egy táncegyüttes életében. A kezdeti évek átláthatóak, egyszerűek, a rendszeresség, a fejlődés és a kitűzött célok határozzák meg a mindennapokat. Aztán az élet egyre szövevényesebbé, bonyolultabbá válik, és sok döntést kell meghozni. Mintha több életet élnénk egyszerre. Egy közösség életét, amit egy távoli kultúra kovácsolt eggyé. Egy nyelv, ami az évek során teljesen természetessé vált, hiszen mi kézjelekből is megértjük egymást. Az emlékek kaleidoszkópszerűen foszlányokból építenek fel valami újat, ami néha torz, néha meglepő, néha csak gyönyörű. Mint a dominó párok, az emlékek is egymásba kapaszkodva megrajzolják a már bejárt utat és kijelölik a jövő irányát. Szmarana… emlék. Nincs idő, nincs múlt és jelen, csak képek, hangulatok, jövővé alakuló emlékfoszlányok.


20 years is a long time in the life of a dance company. The initial years are transparent and simple; everyday life is determined by regularity, development and objectives. And then life becomes more and more complicated and many decisions have to be taken. As if we lived more lives at once. The life of a community brought together by a remote culture. A language which has become completely natural, as we understand each other from hand signals. The memories build something new from kaleidoscope like fragments, which can sometimes be distorted and sometimes surprising, and sometimes just beautiful.  Smarana... memory. There is no time, there is no past and present; only images, moods and shreds of memories that turn into the future.

Díszlet, kellék / Sets and props: Oldal István

Jelmez / Costumes: Csekő Etelka

Zene / Music: Montázs, indiai hagyományos és klasszikus zenei etüdök, valamint Fekete Kiss Sándor és Lerch István az együttes számára készített darabjainak felhasználásával / Montage, traditional and classical Indian musical etudes, also using pieces composed by Sándor Fekete Kiss  and István Lerch for the company

Koreográfus / Choreographed by Somi Panni

Képtalálat a következőre: „Szmarana”
Comments